REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

 

obchodní společnosti The Light Publishers LLC, poštovní adresa: 16192 Coastal Highway, 19958 Lewes, Delaware, USA, pro internetový obchod umístěný na adrese www.thelightpublishers.net

Reklamační řád je určený POUZE PRO ZÁKAZNÍKA The Light Publishers LLC a tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek (dále jen “VOP”).

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat:

E-mailem: podpora@thelightpublishers.net

Kam doručit hmotné zboží při reklamaci?

Hmotné zboží k nám můžete doručit na adresu:

Filip Vondra - distribuce knih, Filipovská 72/2, 39001 Tábor

Zpravidla je to nejrychlejší způsob vyřízení reklamace.

1        JAK BY MĚLO NAŠE ZBOŽÍ VYPADAT PŘI PŘEVZETÍ

1.1                  Jaké má mít naše zboží vlastnosti v okamžiku jeho převzetí? Odpovídáme Vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že v době, kdy zboží převezmete:

1.1.1         má zboží vlastnosti, které jsme si ujednali, které jsme my, nebo výrobce popsali (i v reklamě) nebo které jste očekávali s ohledem na povahu zboží,

1.1.2       se zboží hodí k účelu, který pro její použití uvádíme nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

1.1.3       zboží odpovídá jakostí nebo provedením dohodě stran a/nebo vzorku či předloze (pokud jsme z nich vycházeli při objednávce),

1.1.4       je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

1.1.5       zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.2                 Domněnka, že je zboží vadné. Pokud se vada projeví v průběhu 12 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud neprokážeme opak.

2       V JAKÝCH SITUACÍCH NEBUDE VAŠE REKLAMACE UZNÁNA

2.1                 Za jaké vady neodpovídáme? Neodpovídáme Vám za vady v těchto případech:

2.1.1       vadu, kterou mělo zboží v době převzetí a pro takovou vadu byla sjednána sleva z kupní ceny,

2.1.2      vada vznikla na zboží opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy zboží,

2.1.3      vada je způsobena Vámi a vznikla nesprávným skladováním, nesprávnou údržbou, Vaším zásahem či mechanickým poškozením, to vše v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, jinými vlivy prostředí a je takto přímo námi nebo výrobcem určeno (zpravidla na příbalovém letáku / etiketě hmotného zboží) nebo to vyplývá z právních předpisů,

2.1.4     vadu u zboží, které bylo zákazníkem upraveno a vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

2.1.5      používáním zboží v nevhodných podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno, anebo vyplývá z právních předpisů,

2.1.6      vada vznikla v důsledku vnější události mimo náš vliv (např. živelná událost).

 

3       KDY SE MŮŽE JEDNAT O VADU DIGITÁLNÍHO OBSAHU?

3.1                 Dodání digitálního obsahu. Odpovídáme zákazníkovi, že za účelem řádného poskytnutí digitálního obsahu obdrží na elektronickou adresu zákazníka zprávu s odkazem k jeho stažení nebo ke spuštění online webináře a/nebo mu odkazy zpřístupníme v jeho uživatelském účtu.

3.2               Internetové připojení. Neneseme odpovědnost za vady související s nedostatečným internetovým připojením zákazníka, nedostatečným hardwarovým a softwarovým vybavením nutným pro účast na webináři a/nebo zpřístupnění digitálního obsahu.

4       NA CO SI DÁVAT POZOR PŘI PŘEVZETÍ HMOTNÉHO ZBOŽÍ A DIGITÁLNÍHO OBSAHU?

4.1                Překontrolujte obsah našeho balíčku. Při převzetí zboží ho zkontrolujte a přesvědčte se o jeho vlastnostech (zejména zda jste obdrželi správný druh zboží, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co obsahovat má).

4.2               Kdy nebudete moci zboží reklamovat. Nepřísluší Vám práva z vadného plnění, pokud se jedná o vadu, kterou:

4.2.1     jste museli s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření kupní smlouvy, nebo

4.2.2    pokud je zboží předáno později než při uzavření kupní smlouvy, pak přímo při jeho převzetí, nebo

4.2.3    pokud jste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu, nebo

4.2.4   pokud jste vadu sami způsobili.

4.3               Kontrola odkazu ke stažení. Zákazník je povinen zkontrolovat, zda mu byl odkaz ke stažení digitálního obsahu zpřístupněn e-mailem / v uživatelském účtu. Odkaz v uživatelském účtu zobrazíme/zasíláme na určený e-mail nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení objednávky (v případě webináře nejpozději 2 pracovní dny před zahájením webináře).

4.4              Nefunkční odkaz. Nebudete-li mít tento odkaz ke stažení digitálního obsahu / pro přihlášení se k webináři v e-mailu či uživatelském účtu, případně nebude-li tento odkaz funkční, prosím kontaktujte nás na e-mailu podpora@thelightpublishers.net, my vše prověříme. Poskytnutí unikátního odkazu probíhá z naší strany automatizovaným procesem, avšak z technických důvodů může dojít k jeho neodeslání.

5       BYLO HMOTNÉ ZBOŽÍ POŠKOZENO BĚHEM PŘEPRAVY?

5.1                 Kontrola obalu před převzetím hmotného zboží od přepravce. Při převzetí zásilky od doručovatele zkontrolujte neporušenost obalu. Převzetím zásilky potvrzujete, že jste zásilku převzali bez zjevných vad. Pokud je obal poškozený, sdělte to přímo přepravci a sepište zápis o škodě. Zásilku si ponechá doručovatel. Jedná se o nejjednodušší způsob vyřízení reklamace poškozené zásilky, zásilka nám bude přepravcem obratem vrácena a Vám bude zaslána zásilka nová.

5.2               Zjistíte, že bylo hmotné zboží poškozeno až po rozbalení balíčku. Jak postupovat? Informujte nás ihned po převzetí a zjištění vady, nejpozději do 3 dnů od převzetí zásilky. Ideálně prostřednictvím reklamačního formuláře. Uveďte v něm své osobní identifikační údaje, e-mail, který jste uvedli v objednávce a identifikujte hmotné zboží, které zahrnete do reklamace. Ideálně prosím přiložte i kopii nákupního dokumentu (např. faktury), fotodokumentaci vady a popis problému, který jste na hmotném zboží objevili. Všechny tyto informace mohou přispět k rychlejšímu vyřízení Vaší reklamace.

5.3               Kdy už nebudeme moci uplatňovat reklamaci přepravy? Prosím vezměte na vědomí, že pokud reklamaci oznámíte čtvrtý (4.) a následující den od převzetí zásilky, nebude s velkou pravděpodobností taková reklamace uznána přepravcem. V důsledku Vaší pozdní reklamace poškozené zásilky nám může vzniknout škoda (poškozená zásilka nebude proplacena přepravcem pro Vaši pozdní reklamaci), takto vzniklou škodu jsme oprávněni po Vás vymáhat. Zásilku uchovejte a proveďte její fotodokumentaci (aby bylo zřetelně vidět poškozené hmotné zboží, obal, výplň).

5.4               Jaký bude postup, až nám vše oznámíte? Po uplatnění reklamace poškozené zásilky obdržíte potvrzení na Váš e-mail, následně se s Vámi telefonicky spojí pracovníci našeho zákaznického servisu, aby se s Vámi dohodli na dalším postupu. Zpravidla to zvládáme do 3 pracovních dnů. Můžete nás kdykoliv kontaktovat na e-mailu podpora@thelightpublishers.net, abyste si ověřili, jaký je stav Vaší reklamace.

6       POKUD VÁM PŘIŠLO NĚCO JINÉHO, NEŽ JSTE SI U NÁS OBJEDNALI, JAK POSTUPOVAT?

6.1                Jak postupovat a co od vás budeme potřebovat vědět? V případě, že jste obdrželi špatně zaslané zboží, nesprávné množství či jiné barevné provedení, případně úplně jiné zboží, které jste si neobjednali apod., kontaktujte nás nejlépe e-mailem: podpora@thelightpublishers.net, písemně nebo prostřednictvím reklamačního formuláře. Uveďte v něm své osobní identifikační údaje, e-mail, ze kterého jste zboží objednávali a identifikujte zboží, které jste obdrželi špatně. Ideálně prosím přiložte i kopii nákupního dokumentu (např. faktury), fotodokumentaci vady a popište vzniklou chybu vlastními slovy a uveďte, co vše bylo obsahem balení při předání. Snažíme se předcházet takovým chybám, pečlivě kontrolujeme odeslané zboží, ale ani my nejsme úplně neomylní. Za vzniklé nesrovnalosti v objednávce se předem omlouváme a uděláme vše pro to, aby proces reklamace byl pro Vás co nejpohodlnější a z naší strany co možná nejrychlejší.

6.2               Co bude následovat? Po vyplnění a odeslání reklamace nesprávně dodané zásilky obdržíte potvrzení na Váš e-mail. My vše co nejrychleji zkontrolujeme a budeme Vás kontaktovat, abychom dohodli další postup. Můžete nás kdykoli kontaktovat na e-mailu podpora@thelightpublishers.net, abyste si ověřili, že již probíhá vyřizování Vašeho požadavku.

7       ZJIŠTĚNÍ VADY HMOTNÉHO ZBOŽÍ V DOBĚ 14 DNŮ OD JEHO PŘEVZETÍ

7.1                 Zjistím vadu hmotného zboží v době 14 dnů od jeho převzetí. Pokud zjistíte vadu dodaného hmotného zboží ve lhůtě 14 dnů od jeho převzetí, kontaktujte nás nejlépe e-mailem: podpora@thelightpublishers.net, písemně nebo prostřednictvím reklamačního formuláře.

7.2               Reklamace není totéž, co právo na odstoupení. Ve lhůtě 14 dnů od převzetí hmotného zboží Vám garantujeme právo odstoupit od kupní smlouvy nebo hmotné zboží vyměnit za jiné. Hmotné zboží je ale v takovém případě nutné vrátit zpět nepoškozené, případně v zapečetěném či hygienickém obalu. Jinak odpovídáte za snížení hodnoty hmotného zboží a/nebo hrozí, že vám právo na odstoupení nevznikne. Pokud jste hmotné zboží již rozbalili a při jednom z prvních použití zjistili vadu, doporučujeme jako nejvhodnější postup hmotné zboží reklamovat.

7.3               Co bude následovat? Po uplatnění reklamace obdržíte potvrzení na Váš e-mail, následně se s Vámi zpravidla telefonicky spojí pracovníci našeho zákaznického oddělení, aby se s Vámi dohodli na dalším postupu. Zpravidla to zvládneme do 3 pracovních dnů. Můžete nás kdykoli kontaktovat na e-mailu podpora@thelightpublishers.net, abyste si ověřili, že již probíhá vyřizování reklamace.

8       ZJIŠTĚNÍ VADY HMOTNÉHO ZBOŽÍ V DOBĚ 24 MĚSÍCŮ OD JEHO PŘEVZETÍ

8.1                Kdy reklamovat vadné hmotné zboží. Vady hmotného zboží jste povinni nám vytknout (reklamovat jej) bez zbytečného odkladu poté, co se vada objevila. V opačném případě by Vám soudem nebylo přiznáno právo z vadného plnění.

8.2               Jste oprávněni vytknout vadu, která se u hmotného spotřebního zboží vyskytne, v době 24 měsíců od převzetí tohoto hmotného zboží. Toto se neuplatní u hmotného zboží, u kterého je na obalu, etiketě, v návodu připojenému ke hmotnému zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze hmotné zboží použít. Zde se použijí ustanovení o záruce za jakost (smluvní záruka).

8.3               Co se bude dít po uplynutí 24 měsíců? Po marném uplynutí této lhůty (24 měsíců) vady hmotného zboží vytýkat nelze. Pokud je to u daného hmotného zboží možné, tato lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli hmotné zboží používat, protože bylo v procesu oprávněné reklamace. I když se snažíme vyřídit reklamace vždy k Vaší spokojenosti, s některými výrobky je třeba zacházet podle pokynů uvedených na obalu/etiketě/v příbalové informaci – v opačném případě se poškodí. I když ještě v těchto případech neuplynula doba 24 měsíců nemůžeme Vaši reklamaci uznat (bod 2.1.3 nebo bod 2.1.5 tohoto reklamačního řádu).

8.4              Smluvní záruka. Pokud byla u daného hmotného zboží garantována dobrovolná smluvní záruka delší než 24 měsíců od převzetí hmotného zboží, budete moci vytknout vady hmotného zboží po tuto dobu. Doba se prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli hmotné zboží používat, protože bylo v procesu oprávněné reklamace.

8.5               Co mám udělat pro vytknutí vady hmotného zboží? Za účelem vytknutí vad hmotného zboží vyplníte a odešlete reklamační formulář nebo nám napíšete e-mailem na podpora@thelightpublishers.net nebo písemně, kde uvedete zejména

8.5.1      jméno a příjmení;

8.5.2    e-mail, který jste uvedli při objednávce;

8.5.3    telefonní číslo;

8.5.4    identifikaci hmotného zboží, které zahrnete do reklamace;

8.5.5    popis vzniklé vady vlastními slovy;

8.5.6    zvolený způsob vyřízení reklamace. Zvolený způsob vyřízení reklamace není zákazník oprávněn změnit bez našeho předchozího souhlasu;

8.5.7    Vaši adresu pro případné vrácení hmotného zboží po uzavření reklamačního procesu.

8.6               Potvrdíme přijetí reklamace. Po vytknutí vady hmotného zboží od nás obdržíte na Váš e-mail potvrzení o jeho přijetí. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy od Vás obdržíme údaje o uplatnění reklamace hmotného zboží.

9        Kde mohu hmotné zboží reklamovat?

Reklamovat hmotné zboží můžete zasláním na adresu: Filip Vondra - distribuce knih, Filipovská 72/2, 39001 Tábor, nebo elektronickou poštou na adrese podpora@thelightpublishers.net, nebo prostřednictvím reklamačního formuláře, který nám zašlete.

9.1                Dodání reklamovaného hmotného zboží zpět prodávajícímu. Hmotné zboží musí být vráceno kompletní, nepoškozené (s výjimkou reklamované vady), ideálně v původním nepoškozeném obalu, tak abychom mohli dodržet zásady správného hygienického postupu.

9.2               Kdo nese náklady na dopravu reklamovaného hmotného zboží? Pokud požadujete odstranění vady (oprava nebo dodání nového hmotného zboží nebo jeho části) neseme náklady na dopravu reklamovaného hmotného zboží zpět k nám my. Po předchozí dohodě s Vámi zajistíme dopravu reklamovaného hmotného zboží k nám, a to buď zasláním štítku pro vrácení hmotného zboží nebo zajištěním námi nasmlouvaného dopravce. Prosím vezměte na vědomí, že reklamované hmotné zboží zaslané na dobírku a/nebo jiným způsobem na naše náklady, nebude z naší strany přebráno a bude vám vráceno zpět na vaše náklady. Pokud bylo reklamované hmotné zboží, u kterého požadujete opravu nebo dodání nového a/nebo jeho části, námi namontováno, zajistíme po předchozí vzájemné dohodě demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci.

9.3               Potvrzení. Po obdržení reklamovaného hmotného zboží Vám bude a Vámi určenou e-mailovou adresu zasláno potvrzení o přijetí zásilky s reklamovaným hmotným zbožím, zpravidla Vám sdělíme i jak budeme dále postupovat, případně Vám rovnou zašleme dobropis (pokud vracíme kupní cenu a/nebo její část).

10     ZJIŠTĚNÍ VADY DIGITÁLNÍHO OBSAHU

10.1              Kdy reklamovat. Reklamovat digitální obsah jste povinni bez zbytečného odkladu poté, co jste vadu zjistili.

10.2            Jak reklamovat vadu digitálního obsahu? Za účelem vytknutí vady digitálního obsahu vyplníte a odešlete reklamační formulář nebo nám napíšete e-mailem na podpora@thelightpublishers.net nebo písemně. Ve formuláři prosím uveďte zejména informace popsané v bodě 8.5 tohoto reklamačního řádu.

10.3            Potvrdíme přijetí reklamace. Po vytknutí vady od nás obdržíte na Váš e-mail potvrzení o jeho přijetí. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy od Vás obdržíme údaje o uplatnění reklamace.

11       JAK RYCHLE BUDE VAŠE REKLAMACE VYŘÍZENA

11.1                Kdy bude uzavřen reklamační proces? Občanský zákoník nám na vyřízení reklamace dává lhůtu 30 dnů od vytknutí vady. V této lhůtě nejpozději bývá z naší strany reklamační proces uzavřen.

11.2              Posouzení vady. Zpravidla však do 3 pracovních dnů po doručení potřebné dokumentace (fotografie a dalších nezbytných údajů pro posouzení vady) či doručení reklamovaného hmotného zboží zpět k nám je provedeno bezodkladné posouzení vady a ozveme s předběžným názorem zákazníkovi – nejčastěji telefonicky. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady (např. bude z naší strany nutné, abychom požádali o součinnost našeho dodavatele či výrobce).

11.3              Pokud je zboží vadné. V případě, že bylo reklamované zboží shledáno za vadné, je reklamační proces uzavřen nejpozději ve lhůtě 30 dnů od vytknutí vady. Pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší. Jsme povinni si od Vás vyžádat doplnění podkladů v nejkratší možné lhůtě.

11.4              Pokud není zboží shledáno za vadné. V případě, že zboží nebylo shledáno jako vadné, budete o zamítnutí reklamace informováni. Domluvíme se na dalším postupu.

12      JAKÝ ZVOLIT ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE

12.1              Co ovlivní mé možnosti. Budete mít právo žádat odstranit vzniklou vadu. Podle své volby můžete vybrat:

12.1.1     opravu věci;

12.1.2    dodání nové věci; nebo

12.1.3    dodání chybějící části.

Z Vaší strany by to neměl být nepřiměřený požadavek. Pokud bude pro nás oprava věci představovat značné obtíže nebo to nebude přiměřený požadavek s ohledem na hodnotu věci a význam vady, sdělíme Vám to. Stejně tak budeme postupovat, pokud vyhodnotíme Váš požadavek dodání nové věci jako nepřiměřený vzhledem k vadě zboží nebo hodnotě zboží.

12.2             Pokud se bude jednat o podstatné porušení kupní smlouvy. Pokud vada bude představovat podstatné porušení kupní smlouvy, budete mít právo odstoupit od kupní smlouvy nebo žádat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.

12.3             Kdy bude možné žádat vrácení kupní ceny? V některých situacích bude možné odstoupit od kupní smlouvy a žádat vrácení kupní ceny. Nebude to možné v situaci, kdy vada zboží nebude významná. Jaké budou situace, kdy můžete odstoupit od kupní smlouvy a žádat vrácení kupní ceny:

12.3.1    odmítneme odstranit vadu zboží nebo jsme tuto vadu neopravili v přiměřené lhůtě;

12.3.2  z našeho prohlášení nebo z jiné okolností bude zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího;

12.3.3  vada zboží se projeví opakovaně; nebo

12.3.4  se jedná o podstatné porušení kupní smlouvy.

12.4            Kdy dále bude možné žádat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží? V některých situacích budete moci dále žádat přiměřenou slevu z kupní ceny. Nebude to možné v situaci, kdy vada zboží nebude významná. Jaké budou situace, kdy můžete žádat přiměřenou slevu z kupní ceny?

12.4.1   odmítneme odstranit vadu zboží nebo jsme tuto vadu neopravili v přiměřené lhůtě;

12.4.2  z našeho prohlášení nebo z jiné okolností bude zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího;

12.4.3  vada zboží se projeví opakovaně; nebo

12.4.4 se jedná o podstatné porušení kupní smlouvy.

12.5             Vy nám sdělíte způsob vyřízení reklamace. Pokud ne, doptáme se Vás. Máte povinnost nám sdělit, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůžete změnit bez našeho souhlasu; to neplatí v případě, že budete žádat opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

12.6             Vrácení původního hmotného zboží. Při vyřízení reklamace dodáním nové hmotné zboží jste nám povinni vrátit hmotné zboží původně dodané (nedohodneme-li se jinak). Vrátíme Vám kupní cenu hmotného zboží poté, co od Vás obdržíme původně zakoupené hmotné zboží, případně pokud nám prokážete, že jste hmotné zboží odeslali.

13      UKONČENÍ REKLAMACE

13.1              Pokud jste nám poslali hmotné zboží k reklamaci. Pokud nám bylo reklamované hmotné zboží zasláno k reklamaci dopravcem, bude po jejím vyřízení automaticky zasláno na Vaši adresu, kterou jste nám sdělili. Případně odůvodníme zamítnutí reklamace.

13.2             Pokud vracíme kupní cenu. V případě, že reklamace je uznána jako oprávněná a Vy oprávněně požadujete jako způsob vyřízení reklamace vrácení kupní ceny, zašleme Vám bezhotovostně zaplacenou kupní cenu zpět na bankovní účet, který nám sdělíte, a to bez zbytečného odkladu.

13.3             Převzetí reklamovaného hmotného zboží. Máte povinnost převzít reklamované hmotné zboží nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy jste byli o vyřízení reklamace vyrozuměni. Po uplynutí této lhůty jsme oprávněni účtovat poplatek za uskladnění hmotného zboží ve smyslu § 2120 odst. 1 v souvislosti s § 2159 odst. 2 občanského zákoníku. Denní poplatek za uskladnění je účtován ve výši 1 € (slovy: jedno euro).

13.4            Prodej nevyzvednutého hmotného zboží. Pokud si nevyzvednete hmotné zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy jste byli o vyřízení informováni, vyhrazujeme si právo hmotné zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

13.5             Povinnost při převzetí reklamovaného hmotného zboží. Máte dále povinnost při převzetí zkontrolovat kompletnost reklamovaného hmotného zboží, zejména že zásilka s hmotným zbožím obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

 

14     ZÁVĚREČNÁ ČÁST

14.1              Práva vyplývající ze zákona. Práva zákazníka vyplývající ze zákona nejsou tímto reklamačním řádem dotčena.

14.2            Platnost. Tento reklamační řád (určený pouze spotřebitelům) je platný od 1.1.2023 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.