ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

společnosti The Light Publishers LLC, poštovní adresa: 16192 Coastal Highway, 19958 Lewes, Delaware, USA, (dále jen “my” nebo “správce” nebo “Light Publishers”)

 

Ochranu osobních údajů nebereme na lehkou váhu. V těchto zásadách se dozvíte, za jakým účelem, z jakého důvodu a jakým způsobem Vaše Osobní údaje zpracováváme. Najdete také informace o tom, jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů.

Pokud budete mít jakékoliv další dotazy ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, prosím kontaktujte nás na e-mail podpora@thelightpublishers.net.

 

Některé Osobní údaje potřebujeme pro vyřízení objednávek či poskytování služeb (abychom splnili Smlouvu), některé Osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. U některých Osobních údajů nám jejich zpracování přikazuje zákon (například vedení účetnictví). V některých případech používáme Zpracovatele, kteří mohou mít přístup k Vašim Osobním údajům. Jedná se například o účetní společnosti, marketingové specialisty a nebo poskytovatele cloudových řešení. V případě, kdy to bude nutné, si od Vás pro zpracování osobních údajů vyžádáme souhlas.

 

Kdy je Light Publishers správcem? Ve vztahu k Uživatelům našich webových stránek jsme správcem Osobních údajů. Svěřili jste nám některé údaje o sobě (např. Vaše jméno a e-mail), abychom vám například zaregistrovali účet. Přehled zpracovávaných Osobních údajů včetně důvodů pro jejich zpracování najdete níže. Pokud by bylo cokoliv nejasného, neváhejte se nám ozvat na e-mail podpora@thelightpublishers.net.

 

Aby byl text přehlednější, zjednodušíme vám čtení několika pojmy, které v těchto Zásadách zpracování osobních údajů používáme:

 

GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679;

Osobní údaje

jakékoliv informace o Uživateli, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat;

Smlouva

závazek obsahující celou řadu práv a povinností (našich i Vašich), který společně uzavíráme na základě zakoupení hmotného zboží, předplatného, či vaší objednávky semináře, webináře a/nebo digitálního obsahu na našich Webových stránkách;

Uživatel / vy

fyzická osoba, k níž se vztahují Osobní údaje, nejčastěji půjde o zákazníka nebo o potenciálního zákazníka, případně uživatele našich Webových stránek, kteří si je jen prohlížejí;

Webová stránka

nebo také jen Web jsou webové stránky na adrese www.thelightpublishers.net, které provozuje správce;

Zpracovatel

využíváme jiné subjekty, aby nám např. zajistili bezpečné ukládání dat nebo abychom vám zaslali newsletter. Během této spolupráce mohou zpracovávat Osobní údaje, které jste nám poskytli;

Zpracování Osobních údajů

zjednodušeně se jedná jakékoli nakládání s Osobními údaji - ať už je to jejich uložení, sdílení, smazání, nebo měnění;

Zvláštní kategorie Osobních údajů

údaje, které chápeme jako ty, které jsou citlivější. Týkají se například toho, jaký je Váš etnický původ, jaká je Vaše sexuální orientace, jestli jste v odborech nebo jak jste na tom zdravotně a jaká je Vaše víra. Za zvláštní kategorii údajů jsou považovány i genetické a biometrické údaje, pokud jsou zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby. My tyto Osobní údaje nezpracováváme.

 

1.     JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS ZPRACOVÁVÁME A JAK?

Jak zpracováváme Vaše osobní údaje? Vaše Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu, pro který byly údaje pořízeny a při jejich zpracovávání dodržujeme bezpečnostní technická a organizační pravidla. Proces zpracování Osobních údajů je automatizován, ale neprovádíme profilování. Konkrétní účely zpracování údajů a kategorie osobních údajů, které pro jednotlivé účely zpracováváme jsou rozepsány v následující části.

 

Jméno a příjmení

 

Kontaktní údaje (zejména e-mail, adresa, telefonní číslo)

Login k uživatelskému účtu a chování v uživatelském účtu (zejména údaje vyplněné Uživatelem v uživatelském účtu, čas registrace, datum poslední aktualizace profilu)

Údaje v dotazu zaslaným zákazníkem nebo jinou osobou

 

Fakturační údaje a bankovní spojení (údaje nezbytné k vedení účetnictví a realizaci plateb)

Informace, které nám sdělíte v rámci komunikace s námi (zejména se bude jednat o Vaše otázky a odpovědi na Vaše dotazy, komunikace s Vámi)

Vámi přidané komentáře k našim příspěvkům na sociálních sítích (zejména YouTube a Odysee), jako i jméno (přezdívka) Vašeho profilu na těchto sociálních sítích a Vámi veřejně přístupné informace na Vašich profilech

 

Cookies a IP adresa, údaje o aktivitách (včetně informací o Vašem zařízení nebo operačním systému)

Zvláštní kategorie Osobních údajů. Žádné Osobní údaje citlivé povahy o Vás nezpracováváme.

 

A. UŽIVATELÉ NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK

Pokud navštívíte naše Webové stránky, zpracováváme Vaše Osobní údaje pro účely uvedené v této tabulce.

V případě zájmu se můžete na Webových stránkách nebo přes email přihlásit k odběru obchodních sdělení či obdobného propagačního materiálu, který připravujeme pro případné zájemce o semináře, webináře nebo digitální obsah. Pro přihlášení k odběru obchodního sdělení je nutné, abyste nám s Vaším souhlasem poskytli některé své osobní údaje k jejich zpracování.

Proč?

Jaké údaje?

Jak?

Jak dlouho?

Návštěva Webových stránek.

Zajištění základních funkcí našich Webových stránek, analytiky, zlepšování našich služeb a marketingu. Osobní údaje zpracováváme také abychom vám mohli zobrazovat relevantní obsah nebo naši reklamu na jiných Webových stránkách. Preference můžete nastavit v cookies liště. Právním titulem pro zpracování Osobních údajů souhlas nebo náš oprávněný zájem (nezbytné cookies).

Informace o tom, kdy a jak navštívíte a prohlížíte si naše Webové stránky, může se jednat o: IP adresu, datum a čas přístupu na naší Webovou stránku, informace o Vašem internetovém prohlížeči, operační systém či nastavení Vašeho jazyka, historii Vašeho chování na Webových stránkách. Pokud navštívíte naše Webové stránky přes mobilní telefon, můžeme také zpracovávat data o Vašem telefonu.

Cookies nebo jiné technologie pro sledování chování Uživatele.

Délka zpracování se liší dle jednotlivých druhů cookies. Některé zpracovávají údaje pouze po dobu session (návštěvy), některé po dobu delší. Více informací najdete v Zásadách používání souborů cookies.

Zaslání dotazu či námětu.

Odesláním dotazu vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů za účelem vyřízení dotazu.

Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail.

Za účelem vyřízení dotazu zpracováváme Osobní údaje, které jsou k jeho vyřízení nezbytné. Komunikace probíhá po telefonu, e-mailu, nebo přímo na našem Webu.

Uzavřené dotazy jsou pravidelně mazány, nejpozději však za 3,5 let od dotazu.

Zasílání obchodních sdělení (přímý marketing).

Vyslovili jste souhlas se zasíláním newsletterů. Pokud nechcete newsletter dostávat, můžete se odhlásit v patičce e-mailu.

Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail.

Zasíláme newsletter, ve kterém informujeme o našich produktech, službách a novinkách.

Údaje jsou zpracovávány po dobu 5 let od posledního aktivního prohlédnutí newsletteru, pokud se neodhlásíte dříve.

 

B. ZÁKAZNÍCI

Pokud si u nás vytvoříte uživatelský účet, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat v nezbytném rozsahu za účelem vedení uživatelského účtu, plnění předplatného a vyřízení objednávky.

Pokud využijete služeb naší zákaznické podpory, zaznamenáváme komunikaci z Vámi využitých komunikačních kanálů, jako je e-mail a telefonní hovory, tyto Osobní údaje dále zpracováváme abychom Vám mohli poskytnout naše služby (účast na semináři nebo webináři) nebo dodat zakoupený digitální obsah.

V případě zájmu se můžete na Webových stránkách nebo přes email přihlásit k odběru obchodních sdělení či obdobného propagačního materiálu, který připravujeme pro stávající zákazníky.

 

Proč?

Jaké údaje?

Jak?

Jak dlouho?

Návštěva Webových stránek.

Zajištění základních funkcí našich Webových stránek, analytiky, zlepšování našich služeb a marketingu. Osobní údaje zpracováváme také abychom Vám mohli zobrazovat relevantní obsah nebo naši reklamu na jiných webových stránkách. Preference můžete nastavit v cookies liště. Právním titulem pro zpracování Osobních údajů je váš souhlas nebo náš oprávněný zájem (nezbytné cookies).

Informace o tom, kdy a jak navštívíte a prohlížíte si naše Webové stránky, může se jednat o: IP adresu, datum a čas přístupu na naší Webovou stránku, informace o Vašem internetovém prohlížeči, operační systém či nastavení Vašeho jazyka, historii Vašeho chování na Webových stránkách. Pokud navštívíte naše Webové stránky přes mobilní telefon, můžeme také zpracovávat data o Vašem telefonu.

Cookies nebo jiné technologie pro sledování chování Uživatele.

Délka zpracování se liší dle jednotlivých druhů cookies. Některé zpracovávají údaje pouze po dobu session (návštěvy), některé po dobu delší. Více informací najdete v Zásadách používání souborů cookies.

Uzavření Smlouvy.

Abyste se mohli účastnit našeho semináře, webináře, zakoupit zboží, digitální obsah nebo využít jinou naši službu.

Při registraci zadáváte Vaše jméno, příjmení, e-mail, dále ve Vašem uživatelském účtu vyplňujete další kontaktní údaje.

Pokud si prostřednictvím našich Webových stránek zakoupíte zboží, účast na našem semináři, webináři a/nebo digitální obsah, případně využijete jiné naše služby. Jedná se o plnění Smlouvy.

Údaje jsou zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo do jejich předání a následně po dobu 4 let od skončení Smlouvy. Předání osobních údajů upravuje Smlouva o zpracování osobních údajů.

Uživatelský účet.

Pokud si vytvoříte uživatelský účet, budeme Vaše Osobní údaje zpracovávat v nezbytném rozsahu.

Údaje vyplněné při registraci, zejména se jedná o Váš e-mail a další kontaktní údaje (viz výše).

Rozsah zpracování Osobních údajů se může lišit v závislosti na tom, které Osobní údaje ve svém Uživatelském účtu vyplníte.

 

Tyto údaje nám poskytnete při zakládání uživatelského účtu. Jedná se o plnění Smlouvy.

Vaše údaje pro tento účel zpracováváme po dobu existence uživatelského účtu a následně po dobu 3,5 let.

 

Komunikace se zákaznickou podporou, žádosti, reklamace a stížnosti.

Odesláním dotazu vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů za účelem vyřízení dotazu, případně jsou Osobní údaje zpracovávány na základě uzavřené Smlouvy. Pokud budete seminář, webinář nebo jinou naši službu reklamovat, budeme plnit zákonnou povinnost.

Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, číslo faktury a uživatelský účet.

Za účelem vyřízení dotazu, žádosti, reklamace či stížnosti zpracováváme Osobní údaje, které jsou k jejich vyřízení nezbytné. Hovory jsou nahrávány, vyžádáme si dopředu Váš výslovný souhlas. Komunikace se zákaznickou podporou probíhá po telefonu, e-mailu, nebo přímo na našem Webu.

Uzavřené dotazy a stížnosti jsou pravidelně mazány, nejpozději však za 3,5 let od dotazu či vyřízení stížnosti.

Marketing, zejména zasílání obchodních sdělení.

U našich zákazníků můžeme newsletter zasílat na základě oprávněného zájmu na zlepšování a propagování našich služeb nebo těm, kteří se zasíláním vyslovili souhlas. Pokud nechcete newsletter dostávat, můžete se odhlásit v patičce e-mailu.

Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail.

Zasíláme newsletter, ve kterém informujeme o našich službách a novinkách.

Údaje jsou zpracovávány po dobu 5 let od posledního aktivního prohlédnutí newsletteru, pokud se neodhlásíte dříve.

Účetnictví.

Za poskytování služeb od Vás přijímáme Odměnu a vystavujeme Vám účetní a daňové doklady, které následně archivujeme a dále s nimi pracujeme pro potřeby řádného vedení našeho účetnictví a plnění zákonných povinností.

Údaje na faktuře - jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa, či jinou identifikaci Uživatele a podrobnosti o plnění dle Smlouvy. Údaje na daňovém dokladu: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, fakturační adresu, či jinou identifikaci Uživatele a podrobnosti o poskytnutých službách.

Po vyplnění platebních informací v profilu si tyto údaje uložíme, abychom vytvořili fakturu. Plníme zákonnou povinnost.

Máme ze zákona povinnost archivovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. Máme také povinnost uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou. Také máme povinnost archivovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

Zasílání informací, které souvisejí s plněním Smlouvy. Abychom Vám poskytli co nejlepší péči, můžeme s Vámi komunikovat o detailech konání semináře, webináře nebo jiné naší služby.

Jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa, či jiná identifikaci Uživatele a podrobnosti o plnění dle Smlouvy.

Vaše osobní údaje zpracováváme také pro účely zasílání informací týkajících Vaší účasti na semináři, webináři nebo jiných našich služeb.

Údaje jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu 3,5 let.

Dodržování zákonných povinností.

V určitých případech musíme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem splnění povinností stanovených zákonem.

Zejména se může jednat o jméno, příjmení, e-mailovou adresu, fakturační údaje, či jinou identifikaci Uživatele.

Vaše Osobní údaje v tomto případě zpracováváme, abychom dodrželi platné právní předpisy (plnění zákonné povinnosti).

Vaše Osobní údaje zpracováváme po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

2.    KDO JSOU NAŠI ZPRACOVATELÉ?

Zpracovatelé. Používáme pouze prověřené Zpracovatele, se kterými máme uzavřenou písemnou smlouvu, a kteří nám poskytují minimálně stejné záruky jako my Vám. Údaje, které mohou Zpracovatelé zpracovávat, včetně jejich účelu a právního titulu zpracování jsme uvedli výše.

Provoz Webových stránek a jejich zabezpečení

Webglobe, Mioweb, Wordpress

Pořádání seminářů, webinářů a/nebo dodání digitálního obsahu, případně jiné naše služby

Webglobe, Mioweb, Wordpress

Reklamace

Webglobe, Mioweb

Marketing

Smartemailing

Sociální sítě

YouTube, Odysee

Běžná analýza návštěvnosti Webových stránek

Google Analytics

Vyřízení dotazu a komunikace s námi

Webglobe, Mioweb, Wordpress

Zákonné povinnosti. Osobní údaje můžeme mimo výše uvedeným Zpracovatelům předat třetím osobám, jestliže to vyžaduje zákon nebo v reakci na zákonné požadavky orgánů veřejné moci či na vyžádání soudu v soudních sporech.

3.    JAKÁ JSME PŘIJALI OPATŘENÍ K OCHRANĚ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Rozsah zpracování v rámci prodeje zboží, poskytování našich služeb (pořádání seminářů, webinářů) nebo dodání zakoupeného digitálního obsahu mohou naši zákazníci ovlivnit vlastním nastavením v Uživatelském účtu.

Technická a organizační opatření. Bezpečnost je pro nás velmi důležitá a proto soustavně pracujeme na tom, aby byly Vaše Osobní údaje chráněny. Při volbě opatření bereme v úvahu rozsah zpracování, rizikovost zpracování nebo stav naší techniky.

      Pravidelně zálohujeme data;

      aktualizujeme antivirové softwarové systémy;

      šifrujeme data pomocí SSL/TLS („secure sockets layer / transport layer security“) pro veškeré předávání údajů;

      používáme zabezpečený https protokol;

      naše data na serverech jsou šifrována;

      přístupová hesla do informačních systémů (kde budou Osobní údaje zpracovány) a oprávnění k přístupu jsou kontrolované na úrovni jednotlivců.

Organizační opatření. Přijali jsme a zavazujeme se udržovat následující opatření:

      Naši zaměstnanci jsou zavázáni mlčenlivostí;

      Naši zaměstnanci jsou řádně proškoleni a také dále pravidelně školeni ohledně GDPR a seznámeni s pravidly bezpečné práce na pracovních zařízeních;

      Přístupy do všech systémů včetně informačního systému jsou personalizovány a kryty bezpečnými hesly;

      Informační systém eviduje logy, abychom mohli kontrolovat přístup zaměstnanců k jednotlivým Osobním údajům Uživatelů.

 

4.   VAŠE PRÁVA A MOŽNOST PODAT ŽÁDOST TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů jsou Vám zaručena níže popsaná práva, která můžete uplatnit na e-mailu podpora@thelightpublishers.net.

 

Jak rychle vyřídíme Vaši žádost? Odpovíme vám nejpozději do jednoho měsíce. Pokud by poskytnutí informací ohrozilo soukromí jiných osob, nebo by poskytnutí bylo nepřiměřené rizikům či nákladům na jejich poskytnutí, je možné, že Vám nebudeme moci vyhovět. Abychom Vaši žádost vyřídili co nejdříve, je možné, že si od Vás budeme potřebovat ověřit Vaši totožnost. V případě opakované žádosti bude správce oprávněn za kopii Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

 

Právo na přístup

Potvrdíme, zda zpracováváme Vaše Osobní údaje.

Máte právo na informace o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemcích, kterým jsou zpřístupněny, době zpracování.

Máte právo vědět, zda nějaké právo bylo již realizováno.

Předpokladem je také to, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

Právo na opravu

Má právo na žádat o opravu nepřesných osobních údajů. Některé údaje můžete opravit ve svém uživatelském profilu.

Právo na výmaz

Pokud neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje dále zpracovávat, pak Vámi požadované údaje vymažeme či zanonymizujeme.

Právo na omezení zpracování

Prosím kontaktujte nás, pokud máte za to, že údaje zpracováváme nesprávně. Ať už se jedná o důvody zpracování nebo jeho rozsah.

Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

V případě, že nás kontaktujete s žádostí, budeme Vás informovat o výsledku. Někdy se může stát, že nebudeme moci vyhovět (např. e-mailová adresa, ze které jste nám napsali již nefunguje).

Právo na přenositelnost

Vaše Osobní údaje, které jste nám poskytli ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, na Vaši žádost poskytneme jinému správci.

Právo vznést námitku

Pokud zpracováváme Vaše údaje na základě oprávněného zájmu (např. zasílání newsletteru Uživatelům). Je na nás, abychom náš oprávněný zájem prokázali. V případě, že bude Vaše námitka oprávněná, přestaneme zpracování Osobních údajů provádět.

Právo na odvolání souhlasu

Pokud jste změnili názor, prosím, dejte nám vědět. Zpracování týkající se marketingového a obchodního účelu je možné odvolat kdykoliv.

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Nechcete, aby se o Vás rozhodovalo pomocí počítače? Respektujeme Vaše právo, proto profilování neprovádíme. Vyřizujeme objednávky, a tak Vaše Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně.

5.    ZÁVĚR

Tyto Zásady zpracování osobních údajů mohou být změněny pouze písemně. O tom budete informováni prostřednictvím našich webových stránek.

 

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se našich Zásad zpracování osobních údajů nás prosím kontaktujte na e-mail podpora@thelightpublishers.net.

 

Pokud budete nespokojeni, můžete kdykoliv podat podnět nebo stížnost k Úřadu pro ochranu Osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice (více na https://www.uoou.cz/)

 

Tyto zásady ochrany Osobních údajů jsou účinné ode dne 1. 1. 2023.